שירותים

QP ו-QPPV

♦ שרותי רוקח אחראי

♦ שחרור אצוות תרופות

♦ שירותי רוקח ממונה

♦ פארמקווויגי'לנס

רישום מוצרים ואמ"ר

♦ רישום אמ"ר במשרד הבריאות

♦ רישום תכשירים קוסמטיים ותמרוקים

♦ רישום תוספי תזונה

♦ בקשת בקשה לרישיון ייבוא תרופות לישראל

♦ רישום ורישוי תרופה חדשה

♦ רישיון לייצור תרופות בשראל

♦ מוצרי תרופות 29 ג'

♦ רישום מוצרים במשרד הבריאות

♦ חידוש רישום מוצרים במשרד הבריאות

הקמה ורישוי בתי מסחר לתרופות

♦ ולידציה והסמכות לאחסון ושילוח לפי נוהל 130 ונוהל 126 של משרד הבריאות

♦ תכנון והקמת בתי מסחר לתרופות

♦ מערכות ניטור והתראות לבתי מסחר לתרופות

ניהול מותג רפואי/תרופתי

♦ עיצוב גרפי למוצרים תרופתיים

♦ ניסוח מלל ותרגומים להתוויית תרופות

♦ ניסוח מלל ותרגומים לעלוני תרופות

♦ טיפול במוצרי ייבוא

הבטחת איכות, GMP, GDP

♦ ביצוע ביקורות איכות פנימיות

♦ ביצוע ביקורות איכות ו-GMP לספקים

♦ ניתוח סיכונים וניהול סיכונים

♦ חקירת חריגות ו-CAPA

♦ ייעוץ GDP

♦ ייעוץ GMP

♦ ייעוץ QA

♦ כתיבת נהלים ומסמכי מדיניות

♦ הקמת מערך הבטחת איכות

♦ שירותי Regulatory affairs

♦ ביקורות GDP

מאמרים נוספים בנושא

נוהל 126

נוהל 126 של משרד הבריאות

נוהל 126, שפורסם ב-2014 ע"י משרד הבריאות, עוסק בתנאי אחסון והובלה נאותים של תכשירים רפואיים. לנוהל 126 חשיבות רבה היות ואחסון נכון קריטי לשמירה על

קרא עוד »
תקנות הרוקחים

מהן תקנות הרוקחים?

בפקודת הרוקחים (התשמ"א 1981) מפורטות הדרישות שעל כל בעל מקצוע העוסק בתחום התמרוקים והקוסמטיקה אמור לפעול על פיהן.   הגדרת תמרוקים תמרוק – "כל חומר

קרא עוד »