השימוש העיקרי בתקנה 29ג’ נעשה כשיש צורך רלוונטי בעבור תרופה שאינה רשומה בישראל, ובמקרים אלה טופס 29ג’ מהווה למעשה מרשם מיוחד לייבוא פרטני של התרופה עבור המטופל או לאספקת התרופה למטופל דרך בתי מרקחת המייבאים תרופות שאינן רשומות.

למאמר “שוק התרופות הלא רשומות בישראל לפי תקנה 29 ג’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *