רוקח ממונה הנו רוקח אחראי שמשרד הבריאות אישר לו בכתב ביצוע פעולות על תכשירים רפואיים בהתאם לדרישות. הסמכות לאשר או לשלול מינוי רוקח ממונה, נתונה למנכ”ל משרד הבריאות לרבות עובד משה”ב שהמנכ”ל העניק לו את סמכויותיו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *