כיצד מקבלים אישור רוקח ממונה?

על מנת לקבל אישור לשמש כרוקח ממונה על המועמד להיות:

  • בעל ניסיון מוכח בעבודה מעשית ברישום תרופות במשך שנתיים לפחות במהלך ה-5 השנים האחרונות.
  • להיות בקיא בחוקים, בתקנות ובנהלים הרלוונטיים של משה”ב ובהתאם לתחומי אחריותו ותפקידו.
  • ללא הרשעות קודמות בעבירות משמעתיות או פליליות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *