מילוי טופס 29ג’ נעשה כיום באופן מקוון על ידי בית מרקחת שבו מתבצעת ההזמנה לייבוא התרופה. בשלב הראשון בית המרקחת מצייד את המטופל בטופס אותו יש להעביר לרופא למילוי.

כל רופא מורשה בישראל רשאי לחתום על טופס 29ג’. הרופא נדרש לחתום על נוסח מרשם מיוחד. בנוסח זה על הרופא לפרט גם את הנימוקים והאישורים הרפואיים למתן מרשם לתרופה שאינה רשומה בישראל.

למוסדות רפואיים המבקשים לייבא ארצה תרופות לא רשומות בכמות גדולה, ישנה אפשרות למילוי טופס 29ג’ מוסדי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *