ניהול מותג רפואי/תרופתי

>> עיצוב גרפי למוצרים תרופתיים
>> ניסוח מלל ותרגומים להתוויית תרופות
>> ניסוח מלל ותרגומים לעלוני תרופות
>>  טיפול במוצרי ייבוא