הקמה ורישוי בתי מסחר לתרופות

>> ולידציה והסמכות לאחסון ושילוח לפי נוהל 130 ונוהל 126 של משרד הבריאות
>> תכנון והקמת בתי מסחר לתרופות
>> מערכות ניטור והתראות לבתי מסחר לתרופות